Dissertation Prize

Priser och utmärkelser: Priser pch utmärkelserPris (inklusive medaljer och utmärkelser)

Detaljer

TitelDissertation Prize
Person och rollJason Lennard - Mottagare
Tilldelningsdatum2019 okt 14
Tilldelande organisationKungl. Vetenskapssocieteten Lund
Relaterade organisationerEkonomisk-historiska institutionen