Fellowship in pancreatic cancer

Priser och utmärkelser: Priser pch utmärkelserPris (inklusive medaljer och utmärkelser)

Detaljer

TitelFellowship in pancreatic cancer
Person och rollChris Madsen - Mottagare
Tilldelningsdatum2018 jul 1
OmfattningNationell
Tilldelande organisationCancerfonden
Relaterade organisationerAvdelningen för translationell cancerforskning, Cancer and matrix remodelling, BioCARE: Biomarkers in Cancer Medicine improving Health Care, Education and Innovation