ICM Erasmus+ EU Mobility Grant

Priser och utmärkelser: Priser pch utmärkelserPris (inklusive medaljer och utmärkelser)

Detaljer

TitelICM Erasmus+ EU Mobility Grant
Person och rollSelorm Kugbega - Mottagare, Magnus Jirström - Mottagare, Ola Hall - Mottagare, Agnes Andersson Djurfeldt - Mottagare, Ibrahim Wahab - Mottagare & Pär Svensson - Mottagare
!!Description
Tilldelningsdatum2019 jun 5
OmfattningInternationell
Tilldelande organisationEU-kommissionen
Relaterade organisationerInstitutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Strategiska partnerskap och nätverk