Jan Hains pris för vetenskaplig forskning

Priser och utmärkelser: Priser pch utmärkelserPris (inklusive medaljer och utmärkelser)

Detaljer

TitelJan Hains pris för vetenskaplig forskning
Person och rollChristine Rubertsson - Mottagare
Tilldelningsdatum2019
Relaterade organisationerBarnmorskans forskningsområde - reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa