Karlebystipendiat 2016

Priser och utmärkelser: Priser pch utmärkelserPris (inklusive medaljer och utmärkelser)

Detaljer

TitelKarlebystipendiat 2016
Person och rollBjörn Nilsson - Mottagare
!!DescriptionBjörn Nilsson, arkeologi, får priset av två skäl: Projektet ”Landscapes Lost. Exploring the Early Holocene Sub-marine Landscapes of the Southern Baltic Sea” en marinarkeologisk undersökning av syrefattiga lerbottnar i Hanöbukten. Här har 11000 – 9000 år gamla lämningar påvisat mänsklig verksamhet såsom stationära fiskeredskap, flinta och ben. Han får också priset för sitt arbete med att tillgängliggöra skånska megalitgravar för en bredare allmänhet. Tillsammans med en dansk specialist har gånggrifter i Kävlinge och Landskrona kommun restaurerats och säkrats för besökare. I kombination med guidade turer och föreläsningar förmedlas kunskapen om de äldsta stenmonumenten i Skåne. Nils Karleby (1892-1926 ) var en socialdemokratisk politiker, ideolog och tidningsman. För att hedra minnet av Nils Karleby beslöt makan Anna och sonen Olle Karleby att testamentera alla sina tillgångar till en stiftelse, vars ändamål är att stödja och främja forskning rörande skånsk kultur och historia. Detta sker genom utdelning av stipendier åt forskare som på vetenskaplig grund bedriver forskning inom detta ämnesfält. År 2001 delades de första stipendierna ut.
Tilldelningsdatum2016
Relaterade organisationerArkeologi, Digital Arkeologi Laboratoriet DARK Lab
Tilldelat vid evenemangPrisutdelningsceremoni, Nils Karlebystipendium 2016

Event details

TitelPrisutdelningsceremoni, Nils Karlebystipendium 2016
Varaktighet16 juni 2016
ByHelsingborg
LandSverige
TypAnnan

Related projects

Visa alla (1)