Ragnar Söderberg Fellow in Medicine 2015

Priser och utmärkelser: Priser pch utmärkelserPris (inklusive medaljer och utmärkelser)

Detaljer

TitelRagnar Söderberg Fellow in Medicine 2015
Person och rollChris Madsen - Mottagare
Tilldelningsdatum2016
Tilldelande organisationRagnar Söderbergs stiftelse
Relaterade organisationerAvdelningen för translationell cancerforskning