Utmärkt genomfört forskningsarbete

Priser och utmärkelser: Priser pch utmärkelserPris (inklusive medaljer och utmärkelser)

Detaljer

TitelUtmärkt genomfört forskningsarbete
Person och rollDaniel Hellström - Mottagare
!!DescriptionÅndamålet med stiftelsen är att främja utvecklingen inom området godstransport och logistik genom att dela ut stipendier till personer som av stiftelsen ansetts ha bidragit till denna utveckling.
Tilldelningsdatum2009
Tilldelande organisationICHCA´s stiftelse för godstransport- och logistikforskning
Relaterade organisationerFörpackningslogistik