The best thesis in hematology for PhD student Alya Zriwil

Priser och utmärkelser: Priser pch utmärkelserHedersutmärkelse (nationell/internationell)

Detaljer

TitelThe best thesis in hematology for PhD student Alya Zriwil
Person och rollAlya Zriwil - Mottagare & Ewa Sitnicka Quinn - Mottagare
Tilldelningsdatum2017
Tilldelande organisationSvensk Förening för Hematologi (SFH)
Relaterade organisationerAvdelningen för molekylär hematologi, Lymfocytutveckling och reglering, BioCARE: Biomarkers in Cancer Medicine improving Health Care, Education and Innovation, StemTherapy: National Initiative on Stem Cells for Regenerative Therapy