the George Davey Howell Prize

Priser och utmärkelser: Priser pch utmärkelserPris (inklusive medaljer och utmärkelser)

Detaljer

Titelthe George Davey Howell Prize
Person och rollMarie Gisselsson-Solén - Mottagare
!!DescriptionBoken "Pediatric Otorhinolaryngology, ed Clarke", i vilken jag skrivit ett kapitel, tilldelades detta pris 2018
Tilldelningsdatum2018
Tilldelande organisationRoyal Society of Medicine, London
Relaterade organisationerÖron-, näs- och halssjukdomar, Lund