The role of S100A6 in Hematopoietic Stem Cell regulation

Priser och utmärkelser: Priser pch utmärkelserPris (inklusive medaljer och utmärkelser)

Detaljer

TitelThe role of S100A6 in Hematopoietic Stem Cell regulation
Person och rollHooi Min Tan Grahn - Mottagare
!!Description80,000 kr
Tilldelningsdatum2016 nov 16
OmfattningLokal
Tilldelande organisationKungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund
Relaterade organisationerAvdelningen för molekylärmedicin och genterapi, Hematopoes och genterapi, StemTherapy: National Initiative on Stem Cells for Regenerative Therapy