University of Copenhagen Gold Medal

Priser och utmärkelser: Priser pch utmärkelserPris (inklusive medaljer och utmärkelser)

Detaljer

TitelUniversity of Copenhagen Gold Medal
Person och rollSimon Pedersen Schmidt - Mottagare
!!Description
Tilldelningsdatum2014 nov 1
Relaterade organisationerTros- och livsåskådningsvetenskap