Vetenskapssocieteten i Lunds pris ur AB CWK Gleerups fond

Priser och utmärkelser: Priser pch utmärkelserPris (inklusive medaljer och utmärkelser)

Detaljer

TitelVetenskapssocieteten i Lunds pris ur AB CWK Gleerups fond
Person och rollJohannes Ljungberg - Mottagare
!!DescriptionUr motiveringen:
"Ljungberg visar hur tolerans gränsdragningar på religionens område diskuterades och hanterades som en viktig politisk fråga i det tidigmoderna Sverige och hur den relaterades till vardagsliv, umgängesformer, känslouttryck och individuell religionsutövning. I sin mycket skickligt genomförda undersökning ger han prov på analytisk skärpa och en osedvanlig förmåga att skapa syntes och förena gedigen empirisk analys med teoretiskt nytänkande."
Tilldelningsdatum2018 nov 23
OmfattningNationell
Tilldelande organisationKungl. Vetenskapssocieteten Lund
Relaterade organisationerHistoria
Forskningsområden

Nyckelord

  • tolerans, pietism

Relaterad forskningsoutput

Johannes Ljungberg, 2017 okt 6, Lund: Media-Tryck, Lund University, Sweden. 276 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Visa alla (1)

Relaterade aktiviteter

Ljungberg, J. (Inbjuden talare)
2018 dec 62018 dec 7

Aktivitet: Föredrag eller presentationInbjuden talare

Ljungberg, J. (deltagare)
2017 jun 62017 jun 10

Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangDeltagit i workshop/ seminarium/ kurs

Ljungberg, J. (Gästforskare)
2016 jan 12016 jun 30

Aktivitet: Besök vid en extern institutionForskning eller undervisning vid extern organisation

Visa alla (6)

Ulf Zander (Mottagare), 2003

Priser och utmärkelser: Priser pch utmärkelserUtsedd som ledamot i lärda samfund/sällskap

Visa alla (1)