Visiting Professor

Priser och utmärkelser: Priser pch utmärkelserHedersutmärkelse (nationell/internationell)

Detaljer

TitelVisiting Professor
Person och rollBengt Sundén - Mottagare
Tilldelningsdatum2020 sep 20
OmfattningInternationell
Tilldelande organisationCentral South University, China
Relaterade organisationerVärmeöverföring, NanoLund