Hitta projekt

Fler filtreringsmöjligheter
till
 1. Franskt-svenskt utbyte

  Patrik Fridlund

  2004/01/012008/12/31

  Projekt: Forskning

 2. 'Bilateral Project on Rural Families in Transitional Vietnam', Phase I & II

  Helle Rydström & Luan Trinh Duy

  2004/04/012012/01/01

  Projekt: Forskning

 3. COB: Challenges of biomedicines

  Susanne Lundin & Ulrike Feldt

  2004/04/012007/09/30

  Projekt: Forskning

 4. Wallander Scholarship

  Susanne Arvidsson

  2004/05/202008/01/31

  Projekt: Forskning

 5. Trygghetens variationer (finansierat av Försäkringskassan/financed by the Swedish NHS)

  Mia-Marie Hammarlin, Jonas Frykman, Bo Rothstein, Isabell Schierenbeck, Helena Olofsdotter Stensöta & Kjell Hansen

  2004/09/012008/09/01

  Projekt: Forskning

 6. Den främste i kärlek till kyrkan

  Alexander Maurits

  2004/09/012011/12/31

  Projekt: Avhandling

 7. Förstå förståelse

  Paulina Lindström

  2004/09/012011/12/31

  Projekt: Avhandling

 8. Moraliskt ansvar: Nostalgi och illusion.

  Birgitta Lastow

  2004/09/012010/12/31

  Projekt: Avhandling

 9. Writing Worlds, Reading Landscapes: An Exploration of Settings in Fantasy

  Stefan Ekman

  2004/09/012010/12/31

  Projekt: Avhandling

 10. Att peka och tala. Hur språket möter världen

  Ingar Brinck

  Swedish Research Council

  2005/01/012008/12/31

  Projekt: Forskning

 11. Going Green - A Study of Public Procurement Regulation

  Lina Wedin Hansson, Matthias Baier & Karsten Åström

  FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

  2005/01/012009/11/14

  Projekt: Avhandling

 12. Los Angeles Islands - Ett konstnärligt forskningsprojekt om arkitektonisk amerikanitet i en svensk region

  Gunnar Sandin, Lars-Henrik Ståhl, Annelie Nilsson, Sara Ericsson, Per-Johan Dahl & Nina Aronsen

  2005/01/012007/12/31

  Projekt: Forskning

 13. Mat, hälsa och oregelbunden arbetstid

  Anna-Lisa Linden, Maria Nyberg, Magnus Lagnevik, Klas Sjöberg, Håkan Jönsson & Eva Svederberg

  2005/01/012005/12/31

  Projekt: Forskning

 14. MoS: Musik & samhälle

  Mikael Askander

  2005/01/01 → …

  Projekt: Nätverk

 15. Upphandling av hållbart byggande: utveckling av kommunal praxis, del II

  Karsten Åström & Lina Wedin Hansson

  FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

  2005/01/012006/12/25

  Projekt: Forskning

 16. Local recurrences in head and neck cancer – etiology and prevention

  Lars Ekblad, Johan Wennerberg, Gustav Lindgren & Elisabeth Kjellén

  Magnus Bergvalls Stiftelse, Crafoordska stiftelsen, Fru Berta Kamprads stiftelse för utforskning och bekämpning av cancersjukdomar

  2005/01/01 → …

  Projekt: Forskning

 17. 3FAS IVA

  Marianne Larsson Lindahl

  2005/01/012010/12/31

  Projekt: Forskning

 18. Att läsa medan man skriver

  Åsa Wengelin, Roger Johansson, Victoria Johansson, Jana Holsanova & Kenneth Holmqvist

  2005/01/012009/12/31

  Projekt: Forskning

 19. EuroPsy X — Project: Experimental Gardens for EutoPsy

  Stefan Jern, Ingrid Lunt, Arne Holte, Pirkko Nieminen & José-Maria Peiro

  2005/01/012009/05/31

  Projekt: Forskning

 20. Litteraturens värden

  Anders Mortensen

  2005/01/012018/12/31

  Projekt: Forskning

 21. Nittonhundratalets massdiktaturer

  Michael Schoenhals

  2005/01/012010/12/31

  Projekt: Forskning