Hitta projekt

Fler filtreringsmöjligheter
till
 1. Modern Swedish Ghostlote

  Katarzyna Herd

  Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt

 2. Motivating Students to Learn French

  Tomas Jungert, Jonas Granfelt & Céline Rocher Hahlin

  Projekt: Avhandling

 3. Moving from meso-climate to micro-climate

  Kavan Javanroodi & Vahid Nik

  Projekt: ForskningTvärvetenskaplig forskning

 4. 2016-12-31: Multiscale modeling of recrystallization

  Håkan Hallberg

  Swedish Research Council

  Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt

 5. Nbody simulation of M67 and the origin of the Sun

  Timmi Jörgensen & Ross Church

  Projekt: AvhandlingIndividuellt forskningsprojekt

 6. Neurological prognostication after cardiac arrest

  Marion Moseby Knappe, Tobias Cronberg, Irina Dragancea & Niklas Nielsen

  Projekt: AvhandlingForskning i universitetssjukvården

 7. New cell therapies for Parkinson's disease

  Gesine Paul-Visse, Håkan Widner & Hjálmar Bjartmarz

  Projekt: ForskningForskning i universitetssjukvården

 8. New constraints on paleoreconstructions through geochronology of mafic dyke swarms in North Atlantic Craton

  Mimmi Nilsson, Ulf Söderlund, Anders Scherstén, Richard Ernst & Martin Klausen

  Projekt: AvhandlingIndividuellt forskningsprojekt, Internationellt samarbete

 9. New Pathways out of Poverty

  Ronny Berndtsson & Santosh Jagtap

  Projekt: ForskningTvärvetenskaplig forskning

 10. New treatment strategies in progressive keratoconus

  Ingemar Gustafsson

  Projekt: AvhandlingForskning i universitetssjukvården

 11. NNME: Nordic Network for Music

  David Hebert, Eva Saether, Adriana Di Lorenzo Tillborg & Marja Heimonen

  Projekt: Nätverk

 12. Novel Ways to Prevent Cardiometabolic Disease

  Olle Melander

  Projekt: ForskningForskning i universitetssjukvården

 13. Nya hållbara lösningsmedelsssystem för tillverkning av textilfiber från svensk skogsråvara

  Ulf Olsson, Tobias Köhnke & Caroline Löfgren

  FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

  Projekt: Forskning

 14. Occurance rate of extreme solar storms

  Florian Mekhaldi

  Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund

  Projekt: Forskning

 15. On leachate emissions from solid waste

  Martijn van Praagh

  Region Skånes Miljövårdsfond, Sveriges Ingenjörer

  Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt

 16. Operatörsneutrala paketautomater för ökad service och tillgänglighet i gles- och landsbygder

  Klas Hjort, Daniel Hellström, Per-Olof Hedvall, Yulia Vakulenko & Patrik Rydén

  Swedish Agency for Economic and Regional Growth

  Projekt: ForskningTvärvetenskaplig forskning, Samarbete med industri

 17. Osteoarthritis of the thumb trapeziometacarpal joint: epidemiology, risk factors and treatment options

  Jennifer Wolf, I Atroshi & M Englund

  Projekt: AvhandlingForskning i universitetssjukvården