Hitta projekt

Fler filtreringsmöjligheter
till
 1. Kognition i kontext

  Ingar Brinck, Maria Larsson & Chhanda Chakraborti

  Swedish Research Council

  2009/01/012010/12/31

  Projekt: Forskning

 2. Guest Professorship in Comparative Labour Law and Labour law

  Mia Rönnmar

  Crafoordska stiftelsen

  2009/01/012011/12/31

  Projekt: Övrigt

 3. Academic Writing in English at Lund University (AWELU)

  Cecilia Wadsö-Lecaros, Fabian Beijer, Lennart Nyberg, Henrik Gyllstad, Julienne Stewart-Sandgren, Mats Johansson, Tomas Schönthal, Rikard Stymne, Fredrik Lindström & Marcus Lecaros

  2009/01/012010/12/31

  Projekt: Forskning

 4. Akustik och vibrationer i lätta konstruktioner

  Göran Sandberg

  KK-stiftelsen

  2009/01/012014/12/31

  Projekt: Övrigt

 5. Att habilitera för självständighet

  Kristofer Hansson

  2009/01/012010/12/31

  Projekt: Forskning

 6. Centrum för Kognitiv Semiotik (CCS)

  Sara Lenninger, Göran Sonesson, Junichi Toyota, Ingar Brinck, Lars Kopp, Arthur Holmer, Anastasia Karlsson, Damrong Tayanin, Gerd Carling, Gisela Håkansson, Johan Blomberg, Jordan Zlatev, Lars-Åke Henningsson, Mats Andrén, Susan Sayehli, Teresa Strandviken, Joel Parthemore, Tomas Persson, Anna Cabak Rédei, Elainie Alenkær Madsen, Alf Hornborg, Mats Andrén, Lars-Åke Henningsson, Lars Kopp, Damrong Tayanin & Junichi Toyota

  2009/01/012014/12/31

  Projekt: Forskning

 7. Cognition in context

  Ingar Brinck, Chhanda Chakraborti & Maria Larsson

  2009/01/012012/12/31

  Projekt: Forskning

 8. Corpus Écrit de Français Langue Étrangère

  Edin Kuckovic & Malin Ågren

  2009/01/012010/12/31

  Projekt: Forskning

 9. Cybernormer. Normbildningsprocesser i nätkulturer

  Håkan Hydén, Måns Svensson, Stefan Larsson & MARCIN DE KAMINSKI

  KK-stiftelsen

  2009/01/012013/12/31

  Projekt: Forskning

 10. Den tyska receptionen av Carl Peter Thunbergs japanska resa

  Andreas Önnerfors

  2009/01/012011/12/31

  Projekt: Forskning

 11. MOPAI: Det tidiga klosterväsendet och den antika bildningen

  Samuel Rubenson, Britt Dahlman, Karin Kulneff-Eriksson, Bo Holmberg, Andreas Westergren, Henrik Rydell Johnsén, Johan Åhlfeldt, Jesper Blid Kullberg, Jason Zaborowski, Lillian Larsen & Elin Andersson

  2009/01/012015/12/31

  Projekt: Forskning

 12. Effektiva fältteorier från hadroner till Higgs

  Johan Bijnens

  Swedish Research Council

  2009/01/012011/12/31

  Projekt: Forskning

 13. En tidningskung blir till: Konstruktionen av Lars Hierta

  Patrik Lundell

  2009/01/012011/12/31

  Projekt: Forskning

 14. Existensen och användandet av mentala bilder

  Roger Johansson, Jana Holsanova & Kenneth Holmqvist

  2009/01/012011/12/31

  Projekt: Forskning

 15. Förekomsten och användningen av mentala bilder

  Jana Holsanova, Kenneth Holmqvist & Roger Johansson

  2009/01/012014/12/31

  Projekt: Forskning

 16. Green Production Systems

  Martin Kurdve

  2009/01/012016/12/31

  Projekt: Forskning

 17. History of statistical science

  Georg Lindgren & Peter Guttorp

  2009/01/01 → …

  Projekt: Forskning

 18. K2D2: Kunskap & Kompetens - Digitala Dialoger

  Magnus Haake, Agneta Gulz, BJÖRN SJÖDÉN, Betty Tärning, Arne Jönsson, Annika Silvervarg & George Veletsianos

  2009/01/012012/12/31

  Projekt: Forskning

 19. Krondroppsnätet

  Cecilia Akselsson

  IVL Swedish Environmental Research Institute

  2009/01/012018/12/31

  Projekt: Forskning

 20. Kuba, känslor och politik i Sverige 1959-

  Charlotte Tornbjer

  2009/01/012013/12/31

  Projekt: Forskning

 21. Kunskap i sociala nätverk

  Erik J Olsson & Staffan Angere

  2009/01/012012/12/31

  Projekt: Forskning

 22. Litteratur, samtida bokmarknad och digital teknik

  Ann Steiner

  2009/01/012012/12/31

  Projekt: Forskning

 23. Mary Wollstonecraft och feministisk republikanism

  Lena Halldenius

  2009/01/012018/12/31

  Projekt: Forskning

 24. Metall och arbetsmiljöfrågorna 1982-2005.

  Lars Berggren

  2009/01/012017/06/30

  Projekt: Forskning

 25. Möten vid Öresund

  Bodil Petersson

  2009/01/012013/12/31

  Projekt: Forskning

 26. Multimodalt lärande

  Jana Holsanova & Nils Holmberg

  2009/01/012011/12/31

  Projekt: Forskning

 27. Nattens historia

  Gunnar Broberg

  2009/01/012010/12/31

  Projekt: Forskning

 28. Naturen för mig

  Göran Sjögård

  2009/01/012014/12/31

  Projekt: Forskning

 29. NORDCORP projekt: Sikhisk identitetsformation - Generationell traditionsförmedling i de nordiska länderna

  Kristina Myrvold, Laura Hirvi, Knut A. Jacobsen, Ravinder Kaur & Hanna Snellman

  2009/01/012013/12/31

  Projekt: Forskning

 30. Nordisk dialektkorpus (NorDiaCorp)

  Henrik Rosenkvist & Birgitta Lastow

  2009/01/012011/12/31

  Projekt: Forskning

 31. Ontologiskt rättfärdigande: från sken till verklighet

  Anna-Sofia Maurin

  2009/01/012012/12/31

  Projekt: Forskning

 32. Osteologisk uppdragsforskning

  Ola Magnell

  2009/01/012013/12/31

  Projekt: Forskning

 33. Platsers betydelse för barn och ungdomar som använder rullstol

  Kristofer Hansson & Oskar Krantz

  2009/01/012010/12/31

  Projekt: Forskning

 34. Pressens arkiv 1800-1899

  Patrik Lundell

  2009/01/012011/12/31

  Projekt: Forskning

 35. Professionella villkor och värderingar

  Thomas Brante, Eva Johnsson, Lennart G Svensson & Gunnar Olofsson

  Swedish Council for Working Life and Social Research (Forte)

  2009/01/012012/12/31

  Projekt: Forskning

 36. ProFlexa

  Andreas Stolt, Anders Robertsson, Björn Olofsson, Magnus Linderoth, Olof Sörnmo & Rolf Johansson

  2009/01/012011/12/31

  Projekt: Forskning

 37. Program K.

  Lars-Eric Jönsson

  2009/01/012012/12/31

  Projekt: Forskning

 38. Religionen i rollerna. Vikingatida och medeltida religion i rollspel

  Lena Roos

  2009/01/012013/12/31

  Projekt: Forskning

 39. Samplingsfrekvensens roll för ögonrörelsemått

  Richard Andersson

  2009/01/012010/12/31

  Projekt: Forskning

 40. Samspelet mellan språk och bild i olika medier

  Jana Holsanova

  2009/01/012010/12/31

  Projekt: Forskning

 41. Samspelet mellan språk och visuell information i kommunikation

  Jana Holsanova, Kenneth Holmqvist & Richard Andersson

  2009/01/012013/12/31

  Projekt: Forskning

 42. Skånsk hemslöjd som visuell kultur

  Johanna Rosenqvist

  2009/01/012009/12/31

  Projekt: Forskning

 43. Slow archaeology

  Lars Larsson

  2009/01/012015/12/31

  Projekt: Forskning

 44. Stable Oscillations in Nonlinear Systems 2009-2010

  Rolf Johansson

  2009/01/012010/12/31

  Projekt: Forskning

 45. Startålder och språklig utveckling i franska

  Anita Thomas, Jonas Granfelt, Malin Ågren & Suzanne Schlyter

  Swedish Research Council

  2009/01/012010/12/31

  Projekt: Forskning

 46. Tolken - en kulturell mellanhand

  Eva Norström, Ingrid Fioretos & Kristina Gustafsson

  2009/01/012011/12/31

  Projekt: Forskning

 47. VAAG

  Peter Gärdenfors & Rasmus Bååth

  2009/01/012011/12/31

  Projekt: Forskning

 48. Use of Powered Wheelchairs and Scooters – Individual and Organizational Perspectives

  Susanne Iwarsson, Åse Brandt, Eva Månsson Lexell, Cecilia Pettersson, Terje Sund, Mette C Andersen, Heidi Anttila, Tina Helle, Jan Lexell, Charlotte Löfqvist, Agneta Malmgren Fänge & Lizette Norin

  2009/01/012016/12/31

  Projekt: Forskning

 49. Uppbyggnad av en teoretisk modell för fel vid tudelning av visuella linjer

  Geoff Patching & Åke Hellström

  2009/01/012011/12/31

  Projekt: Forskning

 50. Norms and Space. Understanding Public Space Regulation in the Tourist City

  Lucas Pizzolatto Konzen & Karsten Åström

  2009/01/012013/05/28

  Projekt: Avhandling

 51. Emerging technologies

  Federico Gomez, Eda Demir, Grant Thamkaew & Imelda Christiana Nyoto

  2009/01/06 → …

  Projekt: Forskning

 52. Svensk valkorruption i historisk-komparativt perspektiv

  Jan Teorell

  Swedish Research Council

  2009/01/272013/12/31

  Projekt: Forskning

 53. Landscape, species and genes: diversity and history in fragmented grasslands ("The Jordtorp project")

  Honor C Prentice, Karin Hall, Martin T. Sykes, Peter Poschlod, Barbara Schmid, Oskar Löfgren, Jonas Dalmayne, Triin Reitalu, Marie Vandewalle, Oliver Purschke & THOMAS MÖCKEL

  Swedish Research Council

  2009/02/182015/12/31

  Projekt: Forskning

 54. KAW scholarship programme in Micro/Nano science

  Tobias Ambjörnsson

  Knut and Alice Wallenberg Foundation

  2009/03/152014/12/31

  Projekt: Forskning

 55. ROSETTA

  Anders Blomdell, Andreas Stolt, Anders Robertsson, Kristian Soltesz, Magnus Linderoth, Rolf Johansson, Anders Nilsson, Jacek Malec, Klas Nilsson, Mathias Haage, Pierre Nugues, Sven Robertz, Lisett Edström, Maj Stenmark, Kalle Åström, Måns Magnusson & Per-Anders Fransson

  2009/03/162013/02/28

  Projekt: Forskning

 56. Noap

  Jörgen Eriksson

  2009/04/012016/06/30

  Projekt: Övrigt

 57. Sweden and the Mediterranean World (1600-1900)

  Gustaf Fryksén, Joachim Östlund & Adnen el Ghali

  2009/04/01 → …

  Projekt: Nätverk