Hitta projekt

Fler filtreringsmöjligheter
till
 1. Early warning signals: identifying sublethal responses caused by exposure to nanoplastics in aquatic ecosystems

  Mikael Ekvall, Lars-Anders Hansson & Tommy Cedervall

  FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

  2019/01/012021/12/31

  Projekt: Forskning

 2. DCG: En dubbel komplexitetsgradientteori för talbearbetning i hjärnan

  Mikael Roll, Merle Horne & Mikael Novén

  Swedish Research Council, Knut and Alice Wallenberg Foundation

  2019/01/012024/12/31

  Projekt: Forskning

 3. ENVRI-FAIR: ENVRI-FAIR

  Alex Vermeulen

  2019/01/012022/12/31

  Projekt: Forskning

 4. EXTRAS: Extending dynamic vegetation models to simulate non-tree species invasions and range shifts

  Heike Lischke, Janine Bolliger & Veiko Lehsten

  2019/01/012023/12/31

  Projekt: Forskning

 5. Fertility awareness (within "ReproUnion - Reproductive Medicine Across Boarders")

  Lars Rylander, Anna Jöud, Kristina Mattsson, Eva Elmerstig, Maja Bodin, Lars Plantin, Charlotte Holmström, Lone Schmidt, Sören Ziebe, Pernille Gaardbo & Ditte Vassard

  2019/01/01 → …

  Projekt: Forskning

 6. FLASH: FLASH - ultrahigh dose-rate radiotherapy: from in vitro to in vivo

  Gabriel Adrian, Claus E Andersen, Mattias Belting, Karl Butterworth, Sven Bäck, Crister Ceberg, Silke Engelholm, Jacob Engellau, Anders Hansen, Elise Konradsson, Michael Lempart, Stephen McMahon, Roger Olsson, Kristoffer Petersson & Per Munck af Rosenschöld

  2019/01/01 → …

  Projekt: Forskning

 7. FORMAS planeringsbidrag: Hållbar markanvändning – utveckling av landskapsansatser för att nå de globala hållbarhetsmålen

  Cecilia Akselsson, Henrik Smith, Thomas Ranius, Johan Svensson, Johan Bergh, ulla mörtberg, karin öhman, Gun Lidestav, karin öhman, Maria Forsberg & carina keskitalo

  2019/01/012019/12/31

  Projekt: Forskning

 8. Fundamental understanding of the moisture uptake in modified wood for sustainable, durable wood structures

  Maria Fredriksson

  FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

  2019/01/012021/12/31

  Projekt: Forskning

 9. VPS: Hjärnbarkens hierarki för skicklighet i modersmålet

  Mikael Roll, Merle Horne & Mikael Novén

  Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

  2019/01/012023/12/31

  Projekt: Forskning

 10. Hot och hat mot journalister: konsekvenser avseende yttrandefrihet och demokrati, första projektåret av tre

  Måns Svensson, Oscar Björkenfeldt & Reza Banakar

  Swedish Crime Victim Compensation and Support Authority (Brottsoffermyndigheten)

  2019/01/012022/12/31

  Projekt: Övrigt

 11. Hushållet som kunskapsinstitution

  Anna Nilsson Hammar

  2019/01/012019/12/31

  Projekt: Forskning

 12. Improvement of Human Male Fertility (within "ReproUnion - Reproductive Medicine Across Boarders")

  Lars Rylander, Aleksander Giwercman, Anders Juul, Elvira Vaclavik Bräuner, Jonatan Axelsson, Kristian Almstrup & Sandra Sögaard Töttenborg

  2019/01/01 → …

  Projekt: Forskning

 13. Ingen ny tid för avgång: Förändrade politiska och personliga berättelser om flygresande, klimat och det goda livet i Sverige

  Kimberly Nicholas

  FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

  2019/01/012022/12/31

  Projekt: Övrigt

 14. Kritiska flöden och försörjningskedjor under hot i förändring

  Jonas Johansson, Andreas Norrman, Marianne Jahre, Niklas Eklund, Veronica Strandh, Christoffer Wedebrand & Jenny Ingemarsdotter

  2019/01/012024/01/01

  Projekt: Uppdragsforskning

 15. Kunskap i rörelse: Samhällelig cirkulation av kunskap i efterkrigstidens Sverige och Tyskland

  Johan Östling

  Knut and Alice Wallenberg Foundation

  2019/01/012023/12/31

  Projekt: Forskning

 16. Lågtröskelboenden för äldre missbrukare: livskvalitet eller uppgivenhet?

  Håkan Jönson & Tove Harnett

  Systembolagets råd för alkoholforskning, SRA

  2019/01/012020/06/30

  Projekt: Forskning

 17. Landskapsperspektiv för att effektivt gynna biologisk mångfald och ekosystemtjänster i jordbrukslandskap

  Henrik Smith, Romain Carrié, Johan Ekroos, Anna Persson, Ullrika Sahlin, Mark Brady, Yann Clough & Ola Olsson

  FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

  2019/01/012021/12/31

  Projekt: Forskning

 18. LAMC3: Libraries, Archives and Museums: Changes, Challenges and Collaboration

  Johanna Rivano Eckerdal, Hans Dam Christensen, Nanna Kann-Rasmussen, Casper Hvenegaard Rasmussen, Ragnar Audunson, Isto Huvila & Kerstin Rydbeck

  2019/01/012020/10/31

  Projekt: Nätverk

 19. Lokala åtgärder mot globala hot: Säkerställande av inlandsvattens ekosystemfunktion och service i ett framtida klimatscenarium

  Lars-Anders Hansson

  FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

  2019/01/012021/12/31

  Projekt: Forskning

 20. MAN – MACHINE – FILM

  Michael Tapper

  2019/01/012021/12/31

  Projekt: Forskning

 21. Medieemotions (War Remains)

  Lina Sturfelt

  2019/01/012019/12/31

  Projekt: Nätverk

 22. Methane emissions from high latitude peatlands - bridging the abyss between environmental factors and ecosystem scale methane formation and emission

  Mats B. Nilsson, Stefan Bertilsson, Johan Fransson, Natascha Kljun, Matthias Peichl & Mats Oquist

  2019/01/012021/12/31

  Projekt: Forskning

 23. Metodutveckling för att hantera kvalitativa värden i havsplanering

  Johan Hultman

  FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

  2019/01/012022/12/31

  Projekt: Övrigt

 24. MODUWOOD: MODUWOOD - Modified Durable Wood Products

  Maria Fredriksson & Emil Thybring

  2019/01/012021/12/31

  Projekt: Forskning

 25. Motstånd och aktivism i skuggan av högervågen.

  Andrés Brink Pinto & Helena Hill

  2019/01/012020/12/31

  Projekt: Nätverk

 26. Negative Emissions

  Emily Boyd & Wim Carton

  2019/01/012022/12/31

  Projekt: Forskning

 27. Optimal MIMO Terminal Antennas for 5G and Beyond

  Buon Kiong Lau

  2019/01/012022/12/31

  Projekt: Forskning

 28. Panoptikon i pissoaren - Stockholms sexuella geografi 1944-1968

  Andrés Brink Pinto

  Swedish Research Council

  2019/01/012022/12/31

  Projekt: Forskning

 29. PerDoc: Performing the Documentary in Eastern Europe

  Johanna Lindbladh, Anja Tippner, Tine Roesen & Eneken Laanes

  2019/01/012020/12/31

  Projekt: Forskning

 30. Pufendorf ASG Gender and Conflict

  Lina Sturfelt

  2019/01/012019/05/31

  Projekt: Forskning

 31. REGARD: Rebuilding After Displacement

  Mo Hamza

  2019/01/012021/12/31

  Projekt: Forskning

 32. Sub-till sediments and deflation surfaces in south Sweden - what are their implications for the glacial history of this area

  Helena Alexanderson, Per Möller, Andrew Murray & Nicolaj Krog Larsen

  Sveriges Geologiska Undersökning, SGU

  2019/01/012021/12/31

  Projekt: Forskning

 33. The Household as a Catalyst för Careers and Social Mobility in Early Modern Sweden

  Anna Nilsson Hammar

  Erik Philip-Sörensens stiftelse för främjande av genetisk och humanistisk vetenskaplig forskning

  2019/01/012019/12/31

  Projekt: Forskning

 34. Tillgängligt medvetande, fenomenellt medvetande och deras neurala korrelat

  Asger Kirkeby-Hinrup

  Swedish Research Council

  2019/01/012022/12/31

  Projekt: Forskning

 35. Ultra-snabb termisk processning för nästa generations ferroelektrisk hafniumoxid

  Mattias Borg

  Swedish Research Council

  2019/01/012023/12/31

  Projekt: Övrigt

 36. Vad gör rutnätet?

  Matts Leiderstam

  2019/01/012021/12/31

  Projekt: Forskning

 37. Vad gör rutnätet?

  Matts Leiderstam

  2019/01/012021/12/31

  Projekt: Forskning

 38. Var kommer de luftburna partiklarna i Skåne från?

  Adam Kristensson, Margareta Sandahl & Marianne Glasius

  Crafoordska stiftelsen

  2019/01/012020/04/30

  Projekt: Forskning

 39. Mot minskning av buller och vibrationsstörningar i den byggda miljön

  Peter Persson

  Helsingborgs stad

  2018/12/102019/12/31

  Projekt: Forskning