1700-talets Frankenstein: excentrikern Johann Conrad Dippels resa genom Europa till Sverige

Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt

StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2018/07/012022/12/31

Participants