1700-talets svenska begravningspoesi i ny belysning

Projekt: Forskning

Beskrivning

Finansieras av Vetenskapsrådet (Swedish Research Council)
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2018/01/012021/12/31

Participants