Acquarossa

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Mellan 1968 och 1974 grävde en svensk arkeologisk expedition ut en hel etruskisk stad vid Acquarossa strax norr om Rom. Resultaten gjorde det möjligt att få en inblick i hur etruskerna bodde och levde under 600-500-talen f Kr. Min forskning gäller publicering av tre utgrävningszoner: J, K och Tre Marie. Här hittades bostadsarkitektur (hus, hyddor) och gravar, liksom keramik, tegel och brons.

I utgrävningspublikationen av zonerna J, K och Tre Marie i Acquarossa som jag arbetar med kommer jag framför allt att analysera följande:
1) lagerföljden (stratigrafin) i det utgrävda området, med den information den kan ge om ev. flera byggnadsperioder; 2) bostadsarkitekturen i form av hyddor i Zon K och hus i Zon J; för Acquarossas byggnadshistoria, liksom i ett större perspektiv, etruskernas bostadsarkitektur, är det mycket viktigt att försöka förstå användningen av byggnader av trä och kvistmaterial tätat med klining å ena sidan, och byggnader på stenfot och med tegeltak å den andra; det pågår en vetenskaplig diskussion av hur de båda typerna relaterar till varandra kronologiskt och socialt; 3) gravarna i Tre Marieområdet; tyvärr är deras strukturer kraftigt skadade, men spåren måste studeras noga; 4) fyndmaterialet, inklusive den del av detta som kan ge kronologiska upplysningar; i Acquarossa, liksom i många andra utgrävningar i Etrurien, är dateringen av byggnaders – och hela orters – liv beroende av att man gör fynd som via jämförligt daterbart material (paralleller) går att datera så noga som möjligt; i Acquarossas fall utgörs sådana fynd framför allt av vissa typer av keramik, och vissa typer av bronsföremål, t ex fibulor (säkerhetsnålar) från klädedräkter.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum1968/01/012020/12/31

Participants