Active@Work

Projekt: Forskning

Beskrivning

This project aims at develop and evaluate the use of mobile technology and activity monitoring to support behavioural change and self-care among working age persons with hip and/or knee osteoarthrosis.

Populärvetenskaplig beskrivning

Det övergripande syftet med detta projekt är att utveckla och utvärdera användandet av mobil teknologi och aktivitetsmonitorering (kallad mHealth) i syfte att stödja beteendeförändring och egenvård hos personer i arbetsför ålder med höft- och knä-artros.
Kort titelActive@Work
AkronymActive@Work
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2017/03/202020/10/31

Samarbetspartner

Participants