Add Life: Lokalt projekt med långtidsuppföljning efter alkohol- och drogbehandling 1968-2013.

Projekt: Forskning

Beskrivning

Syftet är att utvärdera effekten av behandling på sjuklighet, livslängd och dödsorsak. Subanalys är relaterad till behandlingens längd, kön, ålder, användningsmönster, tobak och socioekonomiska faktorer.
Kort titelAdd Life
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2016/01/012019/06/30

Participants