A.F. Sturtzenbecker´s resedagbok

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

A.F. Sturtzenbecker (1757-1784), var präst vid svenska ambassaden i Konstantinopel, reste till Grekland 1784 och besökte klosterbibliotek, antika platser och monument. Efter några månaders resor avled han. Hans dagbok som innehåller mycket information om det samtida Grekland finns redan i digitaliserad form och kommer att ges ut i samarbete med Karin Bauman och Johan Heldt.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2013/01/012020/12/31

Participants