Afrika förlust och skada nätverk (FLAME)

Projekt: Forskning

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Tvärvetenskapliga studier
  • Miljövetenskap
  • Klimatforskning

Nyckelord

Beskrivning

Syftet med samarbetet är att utveckla det första Afrika-nätverket om förlust och skada (L & D) från klimatförändringar. Ett sådant nätverk är brådskande, eftersom många afrikanska länder kommer eller redan upplever negativa effekter från klimatförändringen, vilket kommer att förvärra befintliga utmaningar för hållbar
utveckling, såsom fattigdom och livsmedelssäkerhet, som senast sett i Zimbabwe och Moçambique som ett resultat av cyklon Idai.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2020/01/012021/12/31

Participants