Efter krisen-gruppen vid Pufendorfinstitutet

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

I mitt arbete inom projektet Efter krisen studerar jag metaforer för tillväxt och ekonomisk utveckling i finanskrisens diskurser. Tillväxttanken är så naturlig för oss att den genomsyrar hela vårt språk - hur påverkas språkbruket av finanskrisen? I projektet gör jag en semantisk analys av begreppet hållbarhet och dess potential för att föra fram en alternativ syn på ekonomisk utveckling.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2010/01/012011/12/31

Participants