Efter Roskildefreden 1658. Skånelandskapen och Sverige i krig och fred

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Skånes övergång till Sverige beskrivs ofta utifrån nationella motsättningar. Det säger mer om vår tid än om 1600-talet varför målet här är att arbeta fram en ny syntes om detta statsbyte. Utifrån andras forskning och min egen om kyrka och religion besvaras frågorna: Vad skapade problem och vad skedde egentligen efter 1658? Var det skillnad på krig och fred? En syntetiserande bok har publicerats.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2007/01/012014/12/31

Participants