Agentskap: Kollektiva och individuella perspektiv

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Jag beviljades hösten 2011 medel för två överlappande projekt angående avsikters modus och innehåll, från VR resp. RJ. VR finansierar nu ett avgränsat mindre projekt som inte ingår i RJ-projektet. VR-delen fokuserar bl a det teoretiska projektets relevans för tolkning av en del resultat i empirisk forskning kring planering, avsiktlighet och självmedvetande.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2012/01/012015/12/31

Participants

Relaterad forskningsoutput

Björn Petersson, 2013, I: Philosophia. 41, 3, s. 847-866

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (2)