Akademisk undervisning under Corona-krisen 2020 – Goda erfarenheter och svåra utmaningar

Projekt: ForskningUndervisning

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Pedagogiskt arbete
  • Mänsklig interaktion med IKT

Nyckelord

  • distansundervisning, online-undervisning, online-pedagogik, videokonferens i undervisning, LMS, Zoom, krispedagogik, Corona, COVID-19

Beskrivning

Kärnan i detta projekt är en enkät till undervisande personal vid högskolor och universitet i Sverige med fokus på undervisning under mars–juni 2020. Syftet är att kartlägga hur Corona-pandemin förändrat undervisningen i och med att den på kort varsel övergått till online-undervisning. Både hinder och utmaningar, samt sådant fungerar väl samlas in, främst ur perspektiven teknik, pedagogik.

Populärvetenskaplig beskrivning

Kärnan i detta projekt är en enkät till undervisande personal vid högskolor och universitet i Sverige med fokus på undervisning under mars–juni 2020. Syftet är att kartlägga hur Corona-pandemin förändrat undervisningen i och med att den på kort varsel övergått till online-undervisning. Både hinder och utmaningar, samt sådant fungerar väl samlas in, främst ur perspektiven teknik, pedagogik.
Kort titelUndervisning under COVID-19
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2020/05/012020/10/31

Samarbetspartner

Participants