Aktivt och hälsosamt åldrande vid utvecklingsstörning

Projekt: Avhandling

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
  • Omvårdnad

Beskrivning

Under 1900-talet har befolkningens livslängd ökat markant. En betydande ökning av medellivslängden har skett för personer med utvecklingsstörning vilket ses som ett direkt resultat av medicinska och sociala framsteg. WHO (2000) har uppmärksammat att personer med utvecklingsstörning som uppnår hög ålder inte får samma möjligheter till insatser för ett gott åldrande som andra äldre. Forskningen visar även att hälsoproblem hos äldre med utvecklingsstörning förbises och att forskningen inom området är eftersatt. Syftet med projektet är att generera fördjupade kunskaper om åldrandet för personer med utvecklingsstörning i en svensk kontext.

Projektet består av tre explorativa kvalitativa intervjustudier. Intervjustudierna omfattar ledare och personal inom LSS-verksamheterna i Malmö stad samt närstående till äldre personer med utvecklingsstörning. Intervjuerna kompletteras med öppna nedskrivna episodbeskrivningar av ledare, personal och närstående. Intervjuer och episodbeskrivningar analyseras med kvalitativ innehållsanalys.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2013/10/012017/09/30

Participants

Relaterad forskningsoutput

Maria Johansson, Björne, P., Runesson, I. & Gerd Ahlström, 2017 aug 18, I : Healthcare (Basel, Switzerland). 5, 3, s. 1-14

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Maria Johansson, 2017, Lund: Lund University, Faculty of Medicine. 54 s.

Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

Visa alla (2)