Allergiska och irritativa kontakteksem: kliniska perspektiv på experimentella modeller

Projekt: AvhandlingIndividuellt forskningsprojekt

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Dermatologi och venereologi
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2018/11/01 → …

Participants