Tvetydig anaforisk referens i diskurs

Projekt: Forskning

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Jämförande språkvetenskap och lingvistik

Beskrivning

I projektet undersöker vi med hjälp av EEG hur hjärnan processar anaforisk referens i realtid. Att konstruera diskursmodeller med deltagare och sedan referera till dem är en central del av språkprocessande, men fortfarande en process som vi inte fullt förstår. Genom projektet hoppas vi få bättre förståelse för språkets mentala struktur.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2020/07/012021/06/30

Participants

Related projects

(Företrädare)

Eva Klingvall & Fredrik Heinat

Swedish Research Council

Projekt: Forskning

(Företrädare)

Fredrik Heinat & Eva Klingvall

Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare

2018/12/062019/12/31

Projekt: Forskning

(Företrädare)

Eva Klingvall & Fredrik Heinat

Crafoordska stiftelsen

2017/09/012020/08/31

Projekt: Forskning

Visa alla (3)