Djur och människor. Återkommande symbios i arkeologin och nordisk förkristen religion

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Djurens roll under nordisk järnålder och vikingatid var funktionell, symbolisk och metaforisk. I den nordiska mytologin framstår djuren som fantasifulla varelser med starka karaktärer. Det finns en mycket lång historisk bakgrund för moderna attityder till djur. Den symbiotiska relationen mellan människor och djur verkar ha varit konstant även om synen på djur har ändrats genom årtusendena.

Relationer mellan djur och människor har aldrig varit självklara. De har påverkats av samhällets normer och värderingar. Arkeologiska och osteologiska analyser av djur och djurbilder i gårdsmiljöer och i gravar ger ledtrådar till djurens olika roller under den förkristna tiden i Norden. Dessa roller kan relateras till berättelser i de isländska medeltida texterna och till den nordiska mytologin, där djur framställs som fantasifulla varelser med kraftfulla egenskaper.

Den arkeologiska materiella kulturen tillsammans med texterna visar att djurens roll var funktionell, symbolisk och metaforisk under nordisk järnålder och vikingatid. Inte minst var djuren språkrör för mänskliga karaktärer och en del av människors överlevnad och status med sina funktionella och metaforiska betydelser.

Det arkeologiska långtidsperspektivet ger också nya infallsvinklar på vår tids relationer till djur och de etiska frågor som därmed finns. Frågor om bland annat jakt, djurhållning och avel diskuteras i det här projektet utifrån arkeologiska kontexter och djurbensmaterial.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2000/01/012010/12/31

Participants

Related projects

(Del av)

Kristina Jennbert, Anders Andrén & Catharina Raudvere

2000/01/012007/12/31

Projekt: Forskning

Visa alla (1)