Mediala gestaltningar av djur som mat. Nyhetsdiskurser om miljö, etik och hälsa

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektets övergripande syfte är att analysera mediala gestaltningar av djur som mat i svenska nyhetsmedier. Särskilt syftar projektet till att belysa (1) hur miljö- och klimatfrågor kopplas till produktionen och konsumtionen av djur som mat (2) hur etiska frågor kring användningen av djur som mat kommer till uttryck samt (3) hur hälsorisker och hälsofördelar med djur som mat lyfts fram.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2011/01/012012/12/31

Participants