Anita Ekberg, konstruktionen av en omtvistad celebritet

Projekt: Forskning

Beskrivning

Här undersöker jag hur Anita Ekberg konstruerades som stjärna i Hollywood under 1950-talet och hur hon bland annat kom att bli ett förkroppsligande av föreställningar om den svenska sexsymbolen. I studien jämförs mottagandet av Ekberg i amerikansk och svensk press, och i det vidare arbetet kommer också studier av Ekbergs tid i Italien att ingå.

Populärvetenskaplig beskrivning

Här undersöker jag hur Anita Ekberg konstruerades som stjärna i Hollywood under 1950-talet och hur hon bland annat kom att bli ett förkroppsligande av föreställningar om den svenska sexsymbolen. I studien jämförs mottagandet av Ekberg i amerikansk och svensk press, och i det vidare arbetet kommer också studier av Ekbergs tid i Italien att ingå.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2016/01/012019/12/31

Participants

Relaterad forskningsoutput

Ann-Kristin Wallengren, 2017 maj, (Unpublished).

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Visa alla (2)

Relaterade aktiviteter

Wallengren, A. (inbjuden talare)
2016 jun 92016 jun 11

Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangDeltagit i workshop/ seminarium/ kurs

Visa alla (1)