Arbetsskador i kvinnodominerade yrken – genusperspektiv på bullerexponering och hörselskador

Projekt: Forskning

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Genusstudier
  • Hälsovetenskaper

Nyckelord

  • hörselnedsättning, arbetsmiljö, genus

Beskrivning

Projektet syftar till att undersöka betydelsen av genusperspektiv i tillsynsverksamheten och i Försäkringskassans bedömningar av arbetsskada för att vid behov identifiera förbättringsåtgärder för en mer evidensbaserad, effektivare och mer jämställd tillsynsverksamhet beträffande arbetsskador förorsakade av buller.
AkronymGENHÖR
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2016/01/012016/06/01

Samarbetspartner

  • Lunds universitet (ansvarig)
  • Linneaus University, Department of Accounting and Logistics
  • Arbetsmiljömedicin, Göteborgs universitet

Participants

  • Schömer, Eva (Forskare)
  • Weine Persson, Kerstin - Arbetsmiljömedicin, Göteborgs universitet (PI)
  • Fredriksson, Sofie - Arbetsmiljömedicin, Göteborgs universitet (Forskarstuderande)
  • Thorén, Kjell - Arbetsmiljömedicin, Göteborgs universitet (Forskare)

Relaterade aktiviteter

Eva Schömer (presentatör)
2016 jun 132016 jun 15

Aktivitet: Föredrag eller presentationPresentation

Visa alla (2)