Arbetsstöd i din ficka: Utveckling och utvärdering av mWorks, ett digitalt hjälpmedel för arbetsåtergång, delaktighet och egenmakt för personer med psykisk ohälsa

Projekt: Forskning

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
StatusEj startat

Samarbetspartner

Participants