Arkeologi och Sci-Fi. Möten i gränslandet mellan vetenskap och fiktion

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektet studerar arkeologins roll i science fiction, samt dialektiken mellan vetenskap och populärkulturella uttrycksformer. Science fiction-genren använder gärna vetenskapens språk, och arkeologin är en av de vetenskaper som ofta får en central plats i genrens berättelser. Vi undersöker vilken roll arkeologin spelar i skapandet av dess berättelser i medier såsom film och television.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2010/01/012015/12/31

Participants

Relaterad forskningsoutput

Fredrik Ekengren & Nilsson, I-M., 2015, Svärd, sandaler och skandaler : Antiken på film och i tv. Hammar, I. & Zander, U. (red.). Studentlitteratur AB, s. 293-309

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (1)