Arkitektur och livsmiljö i förvandling. ”Olympia” i Helsingborg under 100 år. En estetisk och socialhistorisk undersökning.

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Undersökningen, bekostad av Gyllenstiernska Krapperupstiftelsen och Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur, har genomförts genom arkivforskning och analys av byggnadsbeståndet och miljön och dess förändringar alltsedan bebyggelsen uppstod strax efter 1900 och fram till idag.

Min forskningsuppgift gäller de fem särpräglade kvarteren som utgörs av de så kallade fågelkvarteren: Staren, Lärkan, Ärlan, Vipan och Gladan i stadsdelen Olympia i Helsingborg. Kvarteren domineras helt av större jugendvillor med putsade fasader i tre våningsplan.
Husen uppfördes mellan 1901-1910. Det byggdes vid den tiden intensivt på området och ett trettiotal vitputsade jugendvillor uppfördes i rask takt inom kvarteren. En stadsplanetävling hade utlysts redan 1904 men denna godkändes inte förrän 1908. Så det gällde att börja bygga i tid.

Byggnaderna kom att karakteriseras av rik artikulering och kompakta huskroppar. De är försedda med burspråk och tornbyggnader som bildar hörn– och kvartersavslutningar. Jugendhusen har genomgående många och stora fönster så att mycket ljus faller in i lägenheterna. Gatufasaderna är oftast fria från entréer, som är belägna på huskropparnas sidor, en mindre trappuppgång för kökets bruk och en huvudingång till lägenheternas tamburer.

Under sin hundraåriga historia har många olika typer av krafter i samhället satt sina spår och medverkat till större eller mindre förändringar i såväl den inre miljön som i den yttre. Det är här som tyngdpunkten ligger i min undersökning. Jag följer byggnaderna över tiden och analyserar också vad som skett med gaturummet, trädgårdarna, källarna, vindarna och tornrummen, bara för att nämna några byggnads- och miljöelement som påverkar områdets arkitektoniska verkan i dag.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2010/01/012012/12/31

Participants

  • Weimarck, Ann-Charlotte (PI)