Area I: E-platta som del av e-hälsa – en trygg bro mellan sjukhuset och hemmet för det nyopererade barnet?

Projekt: Forskning

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Omvårdnad
  • Kirurgi

Beskrivning

På barnkirurgen i Lund opererar vi nyfödda barn med missbildningar i magen. Många vårdnadshavare har beskrivit en stor osäkerhet efter utskrivning från sjukhuset. Numera kan de via en typ av surfplatta, en e-platta, kommunicera med vårdpersonal via bilder, video och chatt efter utskrivning. Vårdnadshavarna får med sig e-plattan hem, och använder den när de vill ha kontakt och stöd, tex kring barnets välmående, sårläkning mm. Kommunikationen görs i krypterad form så att även känsliga bilder kan skickas säkert. Kontakten sker på familjernas villkor.

Syftet med studien är att undersöka vårdnadshavares upplevelse av att kommunicera med sjukvårdspersonal via e-platta efter operation av deras barn. Detta studerar vi genom frågeenkäter och intervjuer. Vi undersöker även vårdpersonalens erfarenheter av e-plattan, och vi sammanväver vårdnadshavares och personalens syn på hur e-hälsa i barnsjukvården på ett säkert sätt kan ta plats. Svar på detta kommer vi successivt att ha från 2021.

StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2019/11/20 → …

Samarbetspartner

Participants