Area II:E-platta för barn med medfödda hjärtfel

Projekt: Forskning

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Omvårdnad
  • Kardiologi

Beskrivning

Varje år föds cirka 1 000 barn i Sverige med en missbildning på hjärtat. Medfödda hjärtfel som beror på missbildningar är de vanligaste hjärtsjukdomarna hos barn. Det kan vara till exempel hål i hjärtats skiljeväggar eller förträngningar av klaffarna i hjärtat eller de stora kärlen. Ungefär en tredjedel av de medfödda skadorna behandlas under de första levnadsmånaderna. De flesta barn behandlas med bra resultat, men ofta behöver barnet följas upp under lång tid. Den barnhjärtkirurgiska vården i landet är koncentrerad till Lund och Göteborg. Att äntligen få komma hem kan upplevas som svårt efter en lång sjukhustid och ibland har komplikationer uppstått i samband med operation. Samtidigt så upplever föräldrarna en stor lättnad att få komma hem till sin vanliga miljö. Under våren och hösten 2020 kommer vi att utveckla en applikation på en e-platta som stöd till föräldrarna i hemmet. Föräldrar och vårdpersonal kommer att vara aktiva under utvecklingsfasen för att kunna fånga deras speciella behov. Efter utvecklingsfasen kommer föräldrar, vårdpersonal utvärdera applikationen i e-plattan genom frågeformulär och intervjuer.
StatusEj startat

Samarbetspartner

Participants