Area III: E-Hälsa inom neonatal vård

Projekt: Forskning

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Omvårdnad

Beskrivning

Det föds omkring 7000 barn för tidigt i Sverige varje år och tack vara en förbättrad sjukvård överlever fler och fler barn. Den medicinska definitionen är att barn skall vara födda före graviditetsvecka 37. En del barnen föds mycket för tidigt eller extremt för tidigt d.v.s. före v.28. Att födas före v.28 innebär ofta en lång vårdtid med intensivvård och där barnet oftast har ett stort vårdbehov. Antalet för tidigt födda ökar både i Sverige och internationellt. Det finns många risker med att vara för tidigt född eftersom organen inte är färdig utvecklade. De flesta för tidigt födda barn klarar sig utan problem men är en sårbar och utsatt grupp. Att äntligen få komma hem kan upplevas som svårt efter en lång sjukhustid. Samtidigt så upplever föräldrarna en stor lättnad att få komma hem till sin vanliga miljö och just att få känna sig som en familj igen. Den neonatala hemsjukvården ansvarar för uppföljning och kontakt med familjen i hemmet. Det är också viktigt att vården utvecklas och använder den digitala kommunikationen som kan stärka familjen så att föräldrarna upplever en ökad trygghet vid hemgång. En e-platta har utvecklats för att kunna vara ett stöd för familjen hemma. Föräldrar har tillfrågats om att delta i utvecklingen av e-plattan. Föräldrar och personal har fått prova e-plattan under en testperiod, hur det har varit att använda den och nyttan med e-plattan.

Så här tycker föräldrarna:

”Positivt med E-plattan lätt att använda nyttan var att man kunde lägga in vikten och sedan också följa viktutvecklingen samt att använde chatten till att chatta med hemsjukvården.”
”Vi var på permission i två veckor ytterligare innan vi blev utskrivna och då hade man kunnat använda den istället för att åka in.”

Nästa fas är utvärderingsfasen där föräldrarna blir tillfrågade att deltaga i att utvärdera e-plattan. Föräldrarna får med sig en e-platta vid hemgång att ha hemma så länge man är inskriven inom neonatal vården. Detta ger då föräldrarna möjlighet at kommunicera med personalen om barnets hälsa med hjälp av bilder, videofilmer och chatt genom en säker och krypterad uppkoppling. E-plattan ersätter inte besöken eller telefonkontakten från den neonatala hemsjukvården utan är ett komplement. E-plattan innebär att föräldrar kan snabbt komma i kontakt med personalen på neonatalvården dels genom chatt funktion, skicka videofilmer, bilder. Det är möjligt med monitorering av barnet såsom att följa vikten. Forskningsprojektet kommer att utvärderas via frågeformulär till föräldrar, personal och även intervjuer av föräldrar och personal under 2020-2021.
Frågeformulären omfattar barnets hälsa, föräldrars erfarenheter av att vårdas i hemmet samt även frågeformulär utifrån ett kostnadsperspektiv.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2019/11/14 → …

Samarbetspartner

Participants