Area IX: Kulturanalys

Projekt: ForskningInternationellt samarbete

Beskrivning

För att e-hälsoinsatser ska vara effektiva och hållbara rekommenderas att kultur integreras i utveckling och implementering. Kultur är ett komplext koncept på flera nivåer. På en individuell nivå kan kultur uttryckas genom individens värderingar så väl som hälsolitteracitet. Dessa kulturella element påverkas bland annat av individens sociala sammanhang. Detta projekt undersöker förhållandet mellan kultur och tillfredsställelse med e-hälsovård, i syfte att förhindra potentiella skillnader i hälsovård mellan utsatta grupper i olika länder.
StatusEj startat

Samarbetspartner

Participants