Årsstämman som ritual: En kulturanalys av möten mellan styrelser, företagsledningar, revisorer och aktieägare

Projekt: Forskning

Beskrivning

Forskningsprojekt finansierat av Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2018/07/012020/08/31

Participants