Bokens många sidor. Böcker och litteratur mellan ekonomi och estetik 1750-2002.

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Böckernas och litteraturens värld rymmer motstridiga värden. Vissa verk räknas till estetikens område där ”kvalitet” är det utslagsgivande värdet, medan andra omtalas i kvantitativa termer och bedöms efter antal sålda exemplar. Projektet handlar om hur dessa skilda värden utvecklats historiskt, i första hand inom sfärer där bokens och litteraturens juridiska och ekonomiska villkor regleras.

Böcker och litteratur är olika saker, men de är intimt sammankopplade och båda värderas i allmänhet högt i samhället. Samtidigt kan man konstatera att det finns motstridiga värden inom böckernas och litteraturens värld. Vissa verk betraktas som konstnärliga uttryck, tillhöriga estetikens område där ”kvalitet” är det utslagsgivande värdet, medan andra omtalas i kvantitativa termer och bedöms efter antal sålda exemplar.

Också boken pendlar mellan skilda värden och funktioner, från dyrbart samlarobjekt eller symbol för kunskap, demokrati och tro till billighetsutgåva och neutralt medium. Bokens symbolfunktion gör t ex gör att folk i har svårt att kasta eller bränna böcker samtidigt som tiotusentals böcker årligen mals ner i pappersåtervinning utan att någon protesterar.

Såväl boken som litteraturen har under lång tid existerat i ett fält som präglas av en spänning mellan polerna estetik och ekonomi, kvalitet och kvantitet. Denna dubbla värdediskurs opererar inom kulturpolitiken, juridiken, ekonomin, bokmarknaden och den offentliga debatten såväl som i människors individuella förhållande till böcker och litteratur.

Projektets syfte är att studera detta historiska spänningsfält, i första hand inom sfärer där bokens och litteraturens juridiska och ekonomiska villkor regleras, samt att problematisera och värdera följderna av den dubbla värdediskurs som successivt konstruerats.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2013/01/012016/12/31

Participants

Relaterad forskningsoutput

Kristina Lundblad, 2017 okt, Typographorum Emblemata: The Printer’s Mark in the Context of Early Modern Culture. Wolkenhauer, A. & Scholz, B. F. (red.). Berlin/Boston: De Gruyter, s. 227-256 30 s. (Schriftmedien – Kommunikations- und Buchwissenschaftliche Perspektiven; vol. 4).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (8)

Relaterade aktiviteter

Lundblad, K. (Gästforskare)
2016 apr 102016 apr 24

Aktivitet: Besök vid en extern institutionForskning eller undervisning vid extern organisation

Lundblad, K. (Gästforskare)
2016 feb 292016 mar 12

Aktivitet: Besök vid en extern institutionForskning eller undervisning vid extern organisation

Lundblad, K. (Gästforskare)
2015 okt 132015 nov 6

Aktivitet: Besök vid en extern institutionForskning eller undervisning vid extern organisation

Visa alla (3)