Atmosfärisk estetik i amerikansk postminimalism. En studie av Dan Flavin och On Kawara.

Projekt: Forskning

StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2019/11/012020/08/01

Participants