Att bryta sig ur byråkratins järnbur: Politiska program för administrativ förenkling

Projekt: Forskning

Beskrivning

Varför verkar politiska försök att minska byråkratin leda till mer byråkrati? Trots de senaste decenniernas reformer för att ersätta byråkratiska organisationer med marknader, nätverk eller New Public Management, tycks samhället vara mer byråkratiserat än någonsin.Detta tvååriga postdoc-projekt närmar sig detta mysterium utifrån en idé om att det är något som brister i vårt nuvarande sätt att tänka kring byråkratin och dess problem som hindrar oss från att komma fram till mer effektiva lösningar. I ett försök att bryta sig ur ”byråkratins järnbur" syftar detta projekt till att föra samman gamla och nya teorier om byråkrati, med empiriska studier av politiska program för så kallad administrativ förenkling som för närvarande genomförs av regeringar över hela världen i syfte att eliminera onödiga eller ineffektiva regler.

Populärvetenskaplig beskrivning

Varför verkar politiska försök att minska byråkratin leda till mer byråkrati? Trots de senaste decenniernas reformer för att ersätta byråkratiska organisationer med marknader, nätverk eller New Public Management, tycks samhället vara mer byråkratiserat än någonsin.Detta tvååriga postdoc-projekt närmar sig detta mysterium utifrån en idé om att det är något som brister i vårt nuvarande sätt att tänka kring byråkratin och dess problem som hindrar oss från att komma fram till mer effektiva lösningar. I ett försök att bryta sig ur ”byråkratins järnbur" syftar detta projekt till att föra samman gamla och nya teorier om byråkrati, med empiriska studier av politiska program för så kallad administrativ förenkling som för närvarande genomförs av regeringar över hela världen i syfte att eliminera onödiga eller ineffektiva regler.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2017/02/012020/01/31

Samarbetspartner

  • Lunds universitet (ansvarig)
  • Swedish Council for Working Life and Social Research (Forte)

Participants