Att skapa en bättre arbetsmiljö i hemtjänsten - participativt förändringsarbete i praktiken.

Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt, Tvärvetenskaplig forskning, Nationellt samarbete

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
  • Medicin och hälsovetenskap
  • Teknik och teknologier
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2016/10/012020/09/30

Samarbetspartner

Participants