Att teckna sitt jag. Grafiska självbiografier i Sverige

Projekt: Avhandling

Beskrivning

Att teckna sitt jag. Grafiska självbiografier i Sverige,

Populärvetenskaplig beskrivning

Nina Ernsts doktorsavhandling Att teckna sitt jag. Grafiska självbiografier i Sverige är den första längre studien som undersöker självbiografiska tecknade serier för vuxna i bokform. I avhandlingen utforskas samtida svenska grafiska självbiografier publicerade 1998–2016, med referenser till internationella motsvarigheter. Nina Ernst sätter framväxten av en självbiografisk genre i samband med seriemediets historiska utveckling och dess förändrade kulturella status.

I ett centralt kapitel belyser hon de särskilda berättarstrategier som serieskapare använder när de tecknar sitt jag. Olika serieskapare har skilda metoder för att skapa autenticitet i sina berättelser, men också många gemensamma strategier som blir utmärkande för den självbiografiska seriegenren. Det självbiografiska serieskapandet analyseras även mer fördjupat från tre olika positioner i verk av Mats Jonsson, Malin Biller och Simon Gärdenfors.

I slutkapitlets summering och utblick presenterar Ernst aktuella tendenser i skrivande stund och diskuterar hur viktiga samhällsfrågor aktualiseras i verk av Daria Bogdanska, Lisa Wool-Rim Sjöblom och Ester Eriksson.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2012/09/012017/10/21

Participants