Syntolkning och multimodalitet

Projekt: Forskning

Forskningsområden

Nyckelord

  • audio description, multimodality, production, reception, accessibility

Populärvetenskaplig beskrivning

Att kunna uppleva visuella scener, bilder, gester och ansiktsuttryck är något som vi tar för givet. Synskadade kan dock missa viktiga saker som bara är synliga men inte artikuleras genom språket eller ljud. Syntolkning gör att blinda och synskadade får större tillgång till bilderna.

Syntolkar ger verbala beskrivningar av visuella scener för att framkalla levande mentala bilder hos publiken. Syntolkning har blivit ett mycket viktigt och utmanande område för forskare, lärare, syntolkar och brukare.

Viktiga händelser:
• I december 2010 anordnade Jana Holsanova (Lunds universitet) och Cecilia Wadensjö (Stockholms universitet) en första workshop om syntolkning. Syftet med workshopen var att skapa en mötesplats mellan olika grupper för att få ett utbyte om viktiga frågor kring syntolkning. Bland deltagarna var forskare inom tolkning och översättning, kognitionsvetenskap, syntolkar, lärare i syntolkning och representanter från Syntolkning.nu, Synskadades Riksförbund och Punktskriftsnämnden.

Deltagare diskuterade många praktiska och teoretiska frågor, erfarenheter och problem kopplade till tolkningen av visuell information för synskadade. Deltagare enades om att forskningen på detta område är teoretiskt intressant, viktig för att syntolkningspraktiken och har konsekvenser för brukare.

• I augusti 2012 anordnade Jana Holsanova, Nils Holmberg och Alexander Strukelj vid Lunds universitet den andra workshopen i syntolkning. Fokus för denna workshop var på metoder för inspelning, analys och utvärdering av syntolkning - både i pedagogiskt och vetenskapligt syfte.

• En tredje workshop om syntolkning planeras till våren 2014.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2012/01/012013/12/31

Participants

Related projects

(Företrädare)

Jana Holsanova & Cecilia Wadensjö

2010/01/15 → …

Projekt: NätverkTvärvetenskaplig forskning

(Företrädare)

Visa alla (3)

Relaterad forskningsoutput

Jana Holsanova, 2020 nov 7, I: Journal of Visual Literacy. 39, 3-4, s. 132-148 17 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Jana Holsanova, 2018 jul 5, s. 124-125. 2 s.

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Visa alla (2)

Relaterade aktiviteter

Visa alla (1)