Syntolkning: att framkalla mentala bilder hos de som inte ser

Projekt: Forskning

Forskningsområden

Nyckelord

  • audio description, mental imagery, accessibility, film

Populärvetenskaplig beskrivning

Ett sätt att öka tillgänglighet för personer med synnedsättning och blindhet är syntolkning. Syntolkens uppgift är välja ut relevant information från den visuella scenen (händelser, miljöer, personer, deras utseende, ansiktsuttryck, gester och kroppsrörelser) och beskriva den språkligt så att adekvata inre föreställningar aktiveras.

Målet med projektet är att organisera Tredje workshop i syntolkning och att genomföra en pilotstudie med material från syntolkad film.

Tredje workshop i syntolkning organiserades av Jana Holsanova och Cecilia Wadensjö den 6 mars 2014 i Stockholm. Programmet bestod av fokusgruppdiskussioner kring inspelade data från syntolkning av filmföreställningar samt av föredrag om olika aspekter av syntolkning.

Bland deltagare var forskare från kognitionsvetenskap, lingvistik, tolk- och översättningsvetenskap, professionella syntolkar, brukare, utbildare inom syntolkning och representanter från statliga myndigheter och organisationer som arbetar med funktionssnedsättningar (Punktskriftsnämnden, SRF, US).
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2014/01/012014/12/31

Participants

Related projects

(Företrädare)

Jana Holsanova & Cecilia Wadensjö

2010/01/15 → …

Projekt: NätverkTvärvetenskaplig forskning

(Företrädare)

Visa alla (3)

Relaterade aktiviteter

Visa alla (1)